Om oss

Vi sätter oss snabbt in i er organisation och stöttar er verksamhet så mycket eller lite ni önskar för att ni ska kunna fokusera på er verksamhet. Med HR-abonnemanget blir det både kostnadseffektivt och behovsanpassat och ni undviker HR-relaterade risker samt reducerar kostnader.

Vi finns 24-7 för dig, ingen begränsning i tillgänglighet på dygnet med en snabb återkopplingstid. Vi finns dels via telefon, e-post, Skype och/eller Teams alternativt Zoom men givetvis fysiska möten också.

 

För 10 timmar i månaden ligger abonnemangskostnaden på 9.900:-/mån, givetvis med möjlighet att köpa till fler timmar. Det blir en låg kostnad i jämförelse med en anställd på plats då ni bland annat slipper arbetsgivaravgifter och försäkringar, och ni slipper tillhandahålla teknisk utrustning – allt sådant har vi själva, och en person mindre att tänka på när det kommer till plats på kontoret.

Vi kan hjälpa er med allt ifrån att sätta rutiner och processer i er verksamhet till att ge stöd i olika personalärenden eller hjälp med rehabiliteringsärenden, stöd i rekrytering, personalhandbok, policys, förhandlingshjälp, arbetsmiljö. Många chefer upplever att det är svårt att veta vad som är ”rätt” när det kommer till att t ex följa lagstiftningen inom HR eller veta vilka HR-processer man behöver ha på plats för att vara en attraktiv och effektiv arbetsgivare.

Låt oss hjälpa er!

Slå en signal eller maila så berättar mer än gärna hur vi kan vara behjälpliga.

_N8A6196.jpg

Kort presentation om Kristina Lindman:

Min erfarenhet från ledarskapets utmaningar kommer från många år som säljare, egenföretagare, kundservicechef och såklart inom HR-området i många år. Jag har verkat inom flera olika branscher, både den privata sektorn och i den offentliga. Jag har verkat i både ledningsgrupper, styrelser och även ideella föreningar.

För mig handlar ledarskap om att med närvaro och beteende påverka i rätt riktning och skapa en ansvarsfull och positiv arbetsmiljö. Därför bör ledarskapet vara individanpassat och anpassas till rådande situation. Det kräver insikt och kunskap hur olika ledarbeteenden påverkar individen i olika situationer. Rollen som ledare innebär att hela tiden vilja utvecklas. Ingen vet hur morgondagen ser ut, vilket ställer krav på oss att vara mycket mer flexibla, förändringsbenägna och samarbetsvilliga.

Syfte och mål med ett samarbete är att skapa affärer och min insats ska gynna mina kunders affärer.

Min vision är att tjänsten HR Support ska vara det självklara valet för såväl små som medelstora bolag som behöver tjänster inom HR i hela Sverige från norr till söder.

HR Support ska leverera:

Kvalitet – Tillförlitlighet – Engagemang

Kvalitet

Med kvalitet menas att mina kunder och samarbetspartners alltid kan lita på att vi levererar högkvalitativa tjänster. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens.

Tillförlitlighet

Med tillförlitlighet menas med att vi finns för våra kunder när helst de behöver och prioriterar deras behov.

Engagemang

Vårt engagemang innebär inte bara att vi ska leverera det som efterfrågas, utan även identifiera och lösa våra kunders behov. Att alltid sträva efter att överträffa det som förväntas av oss som samarbetspartner.

 

Ett kvalificerat HR arbete är en av de viktigaste konkurrensfördelarna för ett bolag. Vi vill förenkla din vardag med ett personligt engagemang, hög kvalité och trovärdighet så att bolaget kan ägna sig åt er kärnverksamhet.

RAINBOWMAKER AB vill bidra till er tillväxt och ökad lönsamhet för ditt bolag och vill vara din självklara samarbetspartner!