Vanliga frågor

Här nedan hittar du svar på de mest vanligaste frågorna vi får, både inom HR och rekrytering men även kring våra tjänster.

Allmänt

Ja, det gör vi och vi stormtrivs. Vi är helt obundna till bransch men har stor erfarenhet från över 20 branscher. Det gör att vi kan hitta synvinklar till frågeställningar som man normalt inte har tillgång till.

Det kan vi hjälpa er med. Vi kan leda er genom hela processen från internkommunikation till uppsägningssamtal, förhandling och frågor som rör lagar, rättigheter och anställningsfrågor. 

Toppar och dalar är vanliga och vi kan hjälpa er med att täcka behovet kring tillfälliga anställningar. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Det är en rolig process att jobba med, samtidigt som det ger oss total frihet att skapa det bästa utgångsläget helt baserat på ert nuvarande behov samtidigt som vi funderar på det strategiska för framtiden. Med vår tjänst Komplett HR så kommer ni långt på väldigt kort tid samtidigt som det inte behöver kosta skjortan.

Det är mer vanligt än många tror att HR-frågorna inte rullar som tänkt, de är ofta nedprioriterade och allt kopplat till det förlegat/utdaterat eftersom bolaget vuxit, förändrat sitt arbetssätt eller liknande. Vi har lång erfarenhet av att styra upp och driva HR-frågorna på ett systematiskt sätt så detta inte blir en negativ faktor utan snarare en tillgång som gör att ni växer snabbare och mer kontrollerat. Hör av er till oss så berättar vi mer eller så läser ni på mer kring vår tjänst Komplett HR, vilken ger er en extern HR-avdelning via oss. 

Vi har olika metoder och tjänster vi erbjuder. Våra vanligaste tjänster är vår Kompletta HR-tjänst vilken ger er en egen externt HR-avdelning till en bråkdel av vad en anställd kostar. Utöver det erbjuder vi rekrytering av juniora/midlevel-personal eller chefsrekryteringar.

Vi erbjuder naturligtvis även skräddarsydda lösningar vad gäller HR och kan även hjälpa till med akuta ärenden också — hör av dig till oss så berättar vi mer. 

Det är väldigt kostsamt med hög sjukfrånvaro. Som tur är har vi tekniker och metoder/modeller för att arbeta med sjukfrånvaro och minska den till rimliga nivåer. Vi arbetar brett genom kartläggning av sjukfrånvaro, inledande samtal, genomgång av sjuknivåer, VAB, rehabilitering med mera och skapar en individuell plan på återkomst i arbete så snabbt som möjligt och samtidigt minimera risk för längre tids sjukfrånvaro. 

Det är sällan en Startup har ekonomi att driva en egen HR-avdelning, därför fungerar vår tjänst Komplett HR perfekt i dessa verksamheter. Ni bestämmer helt enkelt hur mycket timmar ni behöver och betalar för detta paket månadsvis. På så vis får ni tillgång till en egen extern HR-avdelning med en tilldelad konsult från oss. Tillsammans sätter ni ert behov och kommer snabbt på plats med underlag, processer, metoder och allt annat HR-relaterat. 

Nej det behöver du inte. Du kan köpa tjänster av oss på konsultbasis också. Kontakta oss om du vill ha ett mer skräddarsytt upplägg. 

Vi utgår från Stockholm men arbetar brett i hela landet. Vi hjälper ofta till med rekryteringar runt om i landet och vår tjänst för extern HR-avdelning sker oftast digitalt och fungerar sömlöst med det arbete som ska utföras. 

Rättigheter och skyldigheter vid rehabilitering

Arbetsgivarens skyldigheter vid rehabilitering av anställda innefattar att genomföra en rehabiliteringsprocess tillsammans med den anställde som lider av sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Rehabiliteringsprocessen ska anpassas till den enskilda situationen och syftet är att hjälpa den anställde att återgå till arbetet eller hitta en annan lämplig sysselsättning. 

Källa: Arbetsmiljöverket (https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/forebygga-och-atgarda/rehabilitering/)

Arbetsgivarens skyldigheter vid rehabilitering av anställda kan sammanfattas i följande punkter:

 • Genomföra en rehabiliteringsprocess tillsammans med den anställde
 • Anpassa rehabiliteringsprocessen till den enskilda situationen
 • Syftet är att hjälpa den anställde att återgå till arbetet eller hitta en annan lämplig sysselsättning.

Den anställde har rätt till en individuellt anpassad rehabiliteringsprocess tillsammans med arbetsgivaren enligt Arbetsmiljölagen. 

Källa: Arbetsmiljöverket. URL: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljolagstiftningen/rehabilitering/

Punkter som kan inkluderas:

 • Rätt till information om rehabiliteringsprocessen
 • Rätt att delta i planeringen av rehabiliteringsprocessen
 • Rätt att få stöd och hjälp under rehabiliteringsprocessen
 • Rätt att överklaga beslut som tas i rehabiliteringsprocessen

Om den anställde inte kan återgå till arbetet efter rehabilitering kan denne ansöka om sjukersättning från Försäkringskassan. 

Källa: Försäkringskassan. URL: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/arbete/om_du_blir_sjuk/sjukersattning.

Punktlista:

 • Om den anställde inte kan återgå till arbetet efter rehabilitering
 • Kan ansöka om sjukersättning från Försäkringskassan
 • Mer information finns på Försäkringskassans webbplats.

Om arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter i rehabiliteringsprocessen kan det leda till skadeståndsanspråk från den anställde och i värsta fall krav på uppsägningsskydd och återanställning. 

Källa: Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsanpassning-och-rehabilitering/

En rehabiliteringsprocess är en process för att hjälpa en anställd att återgå till arbetet eller hitta en annan lämplig sysselsättning efter en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

En sjukfrånvaroprocess är en process för att hantera sjukfrånvaro och sjukdomar i arbetet. Skillnaden är alltså att rehabiliteringsprocessen fokuserar på att hjälpa den anställda att återgå till arbetet medan sjukfrånvaroprocessen fokuserar på att hantera sjukfrånvaron.

Källa: Arbetsmiljöverket. URL: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljoforebyggande-arbete/sjukfranvaro-och-rehabilitering/rehabilitering/

De vanligaste stegen i en rehabiliteringsprocess är enligt Försäkringskassan:

 1. Planering av rehabiliteringsprocessen tillsammans med den anställde
 2. Kontakt med läkare för att fastställa den anställdes arbetsförmåga
 3. Utveckling av en rehabiliteringsplan
 4. Genomförande av rehabiliteringsplanen
 5. Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och eventuell anpassning av planen

 

Källa: Försäkringskassan (https://www.forsakringskassan.se/privatpers/arbete/rehabilitering)

Under en rehabiliteringsprocess kan olika typer av åtgärder erbjudas beroende på den anställdas situation och behov. Exempel på åtgärder kan vara anpassning av arbetsuppgifter, utbildning eller utveckling av arbetsförmågan, stöd från en arbetsterapeut eller fysioterapeut, eller en kombination av olika åtgärder. 

Källa: Försäkringskassan. Mer information finns på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/arbete/rehabilitering.

En rehabiliteringsplan är en individuell plan som beskriver vilka åtgärder som behövs för att hjälpa en anställd att återgå till arbete efter en sjukdom eller funktionsnedsättning. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att upprätta en rehabiliteringsplan tillsammans med den anställde och läkare. 

Källa: Försäkringskassan. URL: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/arbete-och-sjukdom/arbeta-trots-sjukdom/rehabiliteringskedjan.

Arbetsgivaren behöver fylla i flera olika dokument under en rehabiliteringsprocess, inklusive rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan, arbetssituation och omplacering. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/rehabilitering/rehabiliteringsprocessen/.

Fackförbundet spelar en viktig roll under en rehabiliteringsprocess genom att ge stöd och rådgivning till den anställde och bevaka dennes rättigheter. 

Källa: Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljoarbete/rehabilitering-och-sjukfranvaro/rehabilitering-och-sjukfranvaro-i-praktiken/rehabiliteringsprocessen/

Ska vi prata ihop oss hur vi tar er till nästa nivå?

Vi förstår att du vill prata med oss och vi vill naturligtvis också prata med er — därför har vi gjort det så enkelt som möjligt för dig att kontakta oss. Du kan välja mellan att maila, ringa, följa eller anlita oss.

Uppdatera din HR-kunskap med vårt inspirerande nyhetsbrev!

Vill du bli HR-expert utan att ha en egen HR-avdelning? Eller är du redan en expert som vill vara uppdaterad? Anmäl dig till vårt inspirerande HR-nyhetsbrev idag! Få tips, råd och de senaste HR-nyheterna direkt i din inkorg. Bli en del av vårt HR-community nu!