Våra HR-tjänster

Rainbow Maker HR Stockholm 19

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från prospekts.

Allmänt

Ja, det gör vi och vi stormtrivs. Vi är helt obundna till bransch men har stor erfarenhet från över 20 branscher. Det gör att vi kan hitta synvinklar till frågeställningar som man normalt inte har tillgång till.

Okej, det kan vi hjälpa er med. Från uppsägningssamtal, till förhandling och anställningsavtal.

Okej, det kan vi hjälpa er med. Från uppsägningssamtal, till förhandling och anställningsavtal.

Det ger oss total frihet att med våra metoder bygga upp er HR utifrån era önskemål och visioner. 

Det är mer vanligt än många tror. Vi har lång erfarenhet av att styra upp och strukturera HR så den blir så effektiv och självgående som möjligt.

Vi kan antigen gå in på konsultnivå och styra upp så ni har en grundläggande struktur och arbetsmetoder för att driva HR framåt. Eller så kan vi hjälpa till med att rekrytera, anställa eller täppa till tillfälliga arbetsbelastningar genom Interim. Hör av dig så berättar vi mer. 

Vi har metoder och modeller för att arbeta med sjukfrånvaro och minska den till rimliga nivåer. Vi arbetar brett genom kartläggning av sjukfrånvaro, inledande samtal, genomgång av sjuknivåer, VAB, rehabilitering med mera och skapar en individuell plan på återkomst i arbete så snabbt som möjligt och samtidigt minimera risk för längre tids sjukfrånvaro. 

Vi arbetar idag med flera starups i tillväxtfas. Vi har upparbetade arbetsmetoder som gör hela arbetet effektivt och bygger på er vision med hur ni ser på HR i stort.

Det kan vi hjälpa till med. Det finns flera sätt att göra det på, dels kan vi avsätta egna resurser till att hjälpa er, eller så kan vi rekrytera medarbetare till er, alternativt anställa en Interimkonsult under en tid. 

Vi utgår från Stockholm, men kan rekrytera medarbetare och Interim över hela landet.

Rättigheter och skyldigheter vid rehabilitering

Arbetsgivarens skyldigheter vid rehabilitering av anställda innefattar att genomföra en rehabiliteringsprocess tillsammans med den anställde som lider av sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Rehabiliteringsprocessen ska anpassas till den enskilda situationen och syftet är att hjälpa den anställde att återgå till arbetet eller hitta en annan lämplig sysselsättning. 

Källa: Arbetsmiljöverket (https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/forebygga-och-atgarda/rehabilitering/)

Arbetsgivarens skyldigheter vid rehabilitering av anställda kan sammanfattas i följande punkter:

 • Genomföra en rehabiliteringsprocess tillsammans med den anställde
 • Anpassa rehabiliteringsprocessen till den enskilda situationen
 • Syftet är att hjälpa den anställde att återgå till arbetet eller hitta en annan lämplig sysselsättning.

Den anställde har rätt till en individuellt anpassad rehabiliteringsprocess tillsammans med arbetsgivaren enligt Arbetsmiljölagen. 

Källa: Arbetsmiljöverket. URL: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljolagstiftningen/rehabilitering/

Punkter som kan inkluderas:

 • Rätt till information om rehabiliteringsprocessen
 • Rätt att delta i planeringen av rehabiliteringsprocessen
 • Rätt att få stöd och hjälp under rehabiliteringsprocessen
 • Rätt att överklaga beslut som tas i rehabiliteringsprocessen

Om den anställde inte kan återgå till arbetet efter rehabilitering kan denne ansöka om sjukersättning från Försäkringskassan. 

Källa: Försäkringskassan. URL: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/arbete/om_du_blir_sjuk/sjukersattning.

Punktlista:

 • Om den anställde inte kan återgå till arbetet efter rehabilitering
 • Kan ansöka om sjukersättning från Försäkringskassan
 • Mer information finns på Försäkringskassans webbplats.

Om arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter i rehabiliteringsprocessen kan det leda till skadeståndsanspråk från den anställde och i värsta fall krav på uppsägningsskydd och återanställning. 

Källa: Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsanpassning-och-rehabilitering/

En rehabiliteringsprocess är en process för att hjälpa en anställd att återgå till arbetet eller hitta en annan lämplig sysselsättning efter en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

En sjukfrånvaroprocess är en process för att hantera sjukfrånvaro och sjukdomar i arbetet. Skillnaden är alltså att rehabiliteringsprocessen fokuserar på att hjälpa den anställda att återgå till arbetet medan sjukfrånvaroprocessen fokuserar på att hantera sjukfrånvaron.

Källa: Arbetsmiljöverket. URL: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljoforebyggande-arbete/sjukfranvaro-och-rehabilitering/rehabilitering/

De vanligaste stegen i en rehabiliteringsprocess är enligt Försäkringskassan:

 1. Planering av rehabiliteringsprocessen tillsammans med den anställde
 2. Kontakt med läkare för att fastställa den anställdes arbetsförmåga
 3. Utveckling av en rehabiliteringsplan
 4. Genomförande av rehabiliteringsplanen
 5. Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och eventuell anpassning av planen

 

Källa: Försäkringskassan (https://www.forsakringskassan.se/privatpers/arbete/rehabilitering)

Under en rehabiliteringsprocess kan olika typer av åtgärder erbjudas beroende på den anställdas situation och behov. Exempel på åtgärder kan vara anpassning av arbetsuppgifter, utbildning eller utveckling av arbetsförmågan, stöd från en arbetsterapeut eller fysioterapeut, eller en kombination av olika åtgärder. 

Källa: Försäkringskassan. Mer information finns på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/arbete/rehabilitering.

En rehabiliteringsplan är en individuell plan som beskriver vilka åtgärder som behövs för att hjälpa en anställd att återgå till arbete efter en sjukdom eller funktionsnedsättning. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att upprätta en rehabiliteringsplan tillsammans med den anställde och läkare. 

Källa: Försäkringskassan. URL: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/arbete-och-sjukdom/arbeta-trots-sjukdom/rehabiliteringskedjan.

Arbetsgivaren behöver fylla i flera olika dokument under en rehabiliteringsprocess, inklusive rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan, arbetssituation och omplacering. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/rehabilitering/rehabiliteringsprocessen/.

Fackförbundet spelar en viktig roll under en rehabiliteringsprocess genom att ge stöd och rådgivning till den anställde och bevaka dennes rättigheter. 

Källa: Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljoarbete/rehabilitering-och-sjukfranvaro/rehabilitering-och-sjukfranvaro-i-praktiken/rehabiliteringsprocessen/

Ska vi prata ihop oss hur vi tar er till nästa nivå?

Vi förstår att du vill prata med oss och vi vill naturligtvis också prata med er — därför har vi gjort det så enkelt som möjligt för dig att kontakta oss. Du kan välja mellan att maila, ringa, följa eller anlita oss.