top of page

Utbildningar

Webbutbildningar

Vi erbjuder digitala kurser i rekrytering, arbetsmiljö – rehabilitering (finns som 2 halvdagar eller 1 heldag)

 

Vi erbjuder kurs i kompetensbaserad rekrytering där målet är:

  • Att höja lägsta nivån hos alla som rekryterar

  • Att minska gapet mellan teori och praktik

  • Göra kompetensbaserad rekrytering mer tillgänglig och användbar

  • Förenkla processen som helhet

  • 6 månaders support ingår i våra kurser

 

Vi erbjuder kurs i arbetsmiljöutbildning där målet är:

  • Att få de grundläggande kunskaperna inom arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet

  • Att själv skapa och implementera de lagstadgade processerna

  • 6 månaders support ingår i våra kurser

bottom of page