Så här arbetar vi

  • HR Support: Tjänsten HR Support är en stödfunktion som erbjuds till en låg kostnad i jämförelse med en anställd på plats. Det är en prenumerationstjänst som ger rådgivning och stöd 24-7, ingen begränsning i tillgänglighet på dygnet. En personalavdelning per telefon och email är en väldigt bra backup för det mindre företaget, eller för de företag som saknar en HR-funktion. Med tjänsten HR Support från RAINBOWMAKER har ni er personalavdelning i bakfickan. För 10 timmar i månaden ligger abonnemangskostnaden på 9.900:-/mån, med möjlighet att köpa till fler timmar.

  • Rekryteringstjänst: vi erbjuder från ”start till slut” eller valda delar i processen. Start till slut innebär en behovsanalys, framtagande av kravspecifikation, annonsering, urval av kandidater, intervjuer, bakgrundskontroller. Arbetsprov eller tester kan ingå om så önskas. Kontakta oss för prisförfrågan.

 

Webbutbildningar

Vi erbjuder digitala kurser i rekrytering, arbetsmiljö – rehabilitering (finns som 2 halvdagar eller 1 heldag)

 

Vi erbjuder kurs i kompetensbaserad rekrytering där målet är:

  • Att höja lägsta nivån hos alla som rekryterar

  • Att minska gapet mellan teori och praktik

  • Göra kompetensbaserad rekrytering mer tillgänglig och användbar

  • Förenkla processen som helhet

  • 6 månaders support ingår i våra kurser

 

Vi erbjuder kurs i arbetsmiljöutbildning där målet är:

  • Att få de grundläggande kunskaperna inom arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet

  • Att själv skapa och implementera de lagstadgade processerna

  • 6 månaders support ingår i våra kurser

IMG_9073.PNG

Boka in ett möte

Kom på ett förutsättningslöst möte och du kommer vad som än händer lämna det med en förpackning god choklad.