top of page

Så här arbetar vi

Vi sätter oss snabbt in i er organisation och stöttar er verksamhet så mycket eller lite ni önskar för att ni ska kunna fokusera på er verksamhet. Med HR-abonnemanget blir det både kostnadseffektivt och behovsanpassat och ni undviker HR-relaterade risker samt reducerar kostnader.

Vi finns 24-7 för dig, ingen begränsning i tillgänglighet på dygnet med en snabb återkopplingstid. Vi finns dels via telefon, e-post, Skype och/eller Teams alternativt Zoom men givetvis fysiska möten också.

 

För 10 timmar i månaden ligger abonnemangskostnaden på 9.900:-/mån, givetvis med möjlighet att köpa till fler timmar. Det blir en låg kostnad i jämförelse med en anställd på plats då ni bland annat slipper arbetsgivaravgifter och försäkringar, och ni slipper tillhandahålla teknisk utrustning – allt sådant har vi själva, och en person mindre att tänka på när det kommer till plats på kontoret.

Vi kan hjälpa er med allt ifrån att sätta rutiner och processer i er verksamhet till att ge stöd i olika personalärenden eller hjälp med rehabiliteringsärenden, stöd i rekrytering, personalhandbok, policys, förhandlingshjälp, arbetsmiljö. Många chefer upplever att det är svårt att veta vad som är ”rätt” när det kommer till att t ex följa lagstiftningen inom HR eller veta vilka HR-processer man behöver ha på plats för att vara en attraktiv och effektiv arbetsgivare.

Låt oss hjälpa er!

Slå en signal eller maila så berättar mer än gärna hur vi kan vara behjälpliga.

  • HR Support: Tjänsten HR Support är en stödfunktion som erbjuds till en låg kostnad i jämförelse med en anställd på plats. Det är en prenumerationstjänst som ger rådgivning och stöd 24-7, ingen begränsning i tillgänglighet på dygnet. En personalavdelning per telefon och email är en väldigt bra backup för det mindre företaget, eller för de företag som saknar en HR-funktion. Med tjänsten HR Support från RAINBOWMAKER har ni er personalavdelning i bakfickan. För 10 timmar i månaden ligger abonnemangskostnaden på 9.900:-/mån, med möjlighet att köpa till fler timmar.
     

  • Rekryteringstjänst: vi erbjuder från ”start till slut” eller valda delar i processen. Start till slut innebär en behovsanalys, framtagande av kravspecifikation, annonsering, urval av kandidater, intervjuer, bakgrundskontroller. Arbetsprov eller tester kan ingå om så önskas. Kontakta oss för prisförfrågan.

IMG_9073.PNG

Boka in ett möte

Kom på ett förutsättningslöst möte och du kommer vad som än händer lämna det med en förpackning god choklad.

bottom of page