top of page

Varför heter vi RAINBOWMAKER?

Hur kom namnet RAINBOWMAKER till?

I en regnbåge finns alla färger och för oss på RAINBOWMAKER representerar det allas lika värde och mångfald en arbetsplats bör arbeta efter. Företag bör spegla samhället för att uppnå bästa effekt. Bästa effekt, vad är det? Jo, om dina medarbetare mår bra så kommer företaget må bra och direkt och indirekt bidra till ett lönsamt företag! 


I slutet på en regnbåge finns ju krukan med guld enligt sagan. Därifrån kommer namnet RAINBOWMAKER. För den där krukan med guld är den där arbetsplatsen där medarbetare trivs och mår bra! Där både ledarskapet och medarbetarskapet är på plats och fokus på att producera och leverera, dvs medarbetarna fokuserar på sina arbetsuppgifter och på ett gott samarbete med sina kollegor. Där ledarskapet går ut på att vara så bra ledare som möjligt för sina medarbetare, genom att både stötta och möjliggöra utveckling.

 

Engagerade medarbetare är det bästa som finns!
Där började idén om namnet, i en regnbåge finns alla färger.                                  

 

Jag ville måla de där regnbågarna!
Erfarenheter från olika arbetsplatser, föreningsaktiviteter, styrelsearbeten och renodlade chefsuppdrag samt verkat inom alla delar av HR-området har jag sett hur det både kan fungera väldigt bra och hur det påverkar både enskilda medarbetare och i grupper när det inte fungerar alls. Både vänner och bekanta har berättat om liknande upplevelser. Det gjorde att jag funderade på vad jag kan göra för att bidra till ett bättre arbetsklimat och ett bättre samarbete på arbetsplatser.

 

Hur kan man göra för att jobba gemensamt för den där arbetsplatsen där alla vill vara?

– Hör av er så berättar jag hur.

Vårt ideella arbete är en viktig hörnsten i RAINBOWMAKER och är en del av vårt CSR-arbete som bygger på att vi genuint vill bidra till ett bättre arbetsklimat på arbetsplatser och som i sin tur bidrar till ett bättre samhälle. Vi har ett starkt samhällsengagemang, vilket gör att vi åtar oss att hjälpa både individer och verksamheter helt kostnadsfritt i mån av tid.


– Vi bryr oss helt enkelt om människor och deras tankar och stödjer dem i att förverkliga sina mål och drömmar om arbetslivet. Därför utför vi volontärarbete som personlig arbetslivscoach för att både stötta och coacha personer ut i arbetslivet eller som helt enkelt vill byta jobb eller bransch men inte har nätverket. Kontakta oss för mer information på hello@rainbowmaker.se så ser vi hur vi kan vara behjälpliga.

– Vi tar oss också an Pro bono-uppdrag på arbetsplatser när det gäller både utredningar i arbetslivet såsom konflikthantering och trakasserier samt kränkande särbehandling. Det kostar samhället mycket pengar när människor av olika anledningar inte fungerar tillsammans, som bland annat leder till långtidssjukskrivningar, ibland utslagning från arbetslivet men framför allt är det stora kostnader för förtaget i minskad produktivitet.

                                  
Dessa uppdrag måste dock vara sanktionerade av ledningen på företaget för att kunna vi ska kunna åta oss uppdraget. Vi har lång erfarenhet av just dessa typer av utredningar och gått flertalet utbildningar. Kontakta oss för mer information på hello@rainbowmaker.se så ser vi hur vi kan vara behjälpliga.

bottom of page