top of page

HR Business Partner

group-people-working-out-business-plan-o

En HR Business Partner är din affärspartner

För att ditt företag ska fortsätta växa behöver du ha rätt personal, kompetens och resurser. Det är dock inte helt enkelt, och för att lyckas med det krävs det kontinuerligt och långsiktigt arbete – få arbetsgivare klarar det på egen hand. Ett traditionellt rekrytering- och bemanningsföretag kan snabbt lösa dina nuvarande kompetensbehov, men för att växa långsiktigt kommer inte det att räcka. Du behöver en HR Business Partner – någon som förstår ditt företag, som känner till arbetsmarknaden och som tänker långsiktigt.

En HR Business Partner vill förstå hela ditt företag – inte bara den tjänst du vill tillsätta.
Första steget i en framgångsrik rekryteringsprocess är att först ta ett steg tillbaka. Innan man börjar gå igenom det omfattande nätverk av kvalificerade kandidater vill vi först förstå dina affärsbehov. På så sätt kan vi hitta det bästa sättet att hjälpa dig att lyckas, inte bara på kort sikt, utan även på lång sikt.


”Ju mer involverade och bekant en HR Partner är med ett företags affärsmål, desto större är sannolikheten att man kan hjälpa till. Då behöver man veta vilka affärsmål företaget har för att kunna agera på dem och vägleda i vilka kompetenser som behövs för att uppnå målen.” 
 

Nästa steg använder vi oss av kompetensbaserad rekrytering för att tillsätta just det uppdrag du anlitat oss för. Utgångspunkten för oss ligger alltid i kravprofilen men vi arbetar också för att hitta en person som passar er företagskultur och skapar mervärde för teamet.

bottom of page