Helt plötsligt blev allt relaterat till HR väldigt enkelt

Det är naturligt att tycka att HR-frågor är lite komplicerade. Det är det Rainbow Maker hjälper till med så du som ledare kan fokusera på leda bolaget framåt. Ta hjälp av oss!

Vi använder en strategisk och omfattande metod för att säkerställa att vi hittar kandidater med rätt kompetens, erfarenhet och personlighet för att passa in i din verksamhet och kultur. Vi tar oss också an alla formella aspekter av rekryteringen, såsom intervjuer, bedömningar, förmåner och kontrakt, för att säkerställa en smidig och stressfri process för både företaget och din nya medarbetare.

Förbättring av arbetsmiljön är en HR-tjänst som syftar till att skapa en positiv, produktiv och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare. Genom att hantera konflikter, främja jämställdhet och mångfald samt stödja medarbetarnas psykiska hälsa, arbetar HR för att säkerställa att arbetsmiljön är en plats där alla kan trivas och prestera sitt bästa.

För att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö och en smidig hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering, är upprättande av rehabiliteringsprocesser enligt svensk lag en viktig del av vår tjänst. Genom en holistisk och samordnad strategi hjälper vi ditt företag att förbättra arbetshälsan, öka produktiviteten och främja en kultur av hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Vi hjälper till med och förhandlar med arbetstagare om frågor som rör löneökningar och andra förmåner, samtidigt som vi tar hand om detaljerna kring eventuella ändringar i anställningsställningen. Vi stöttar också vid övergångar till annan avdelning och ser till att alla detaljer i samband med avveckling av anställning är väl reglerade.

Allt HR-relaterat hos en enda partner

Som bolagsägare och ledare har du fullt fokus på driften och tillväxten. HR ska inte behöva vara ett hinder längs med vägen tycker vi — på Rainbow Maker gör vi allt HR-relaterat så det blir struktur och harmoni kring allt från krav, anställningsavtal, lönekartläggningar till jobbiga samtal och rehabilitering och sjukfrånvaro. Med andra or kan du sitta säkert och lugnt i båten medan vi roddar det åt dig.

Frågor och svar

Ja, det gör vi och vi stormtrivs. Vi är helt obundna till bransch men har stor erfarenhet från över 20 branscher. Det gör att vi kan hitta synvinklar till frågeställningar som man normalt inte har tillgång till.

Okej, det kan vi hjälpa er med. Från uppsägningssamtal, till förhandling och anställningsavtal.

Okej, det kan vi hjälpa er med. Från uppsägningssamtal, till förhandling och anställningsavtal.

Det ger oss total frihet att med våra metoder bygga upp er HR utifrån era önskemål och visioner. 

Det är mer vanligt än många tror. Vi har lång erfarenhet av att styra upp och strukturera HR så den blir så effektiv och självgående som möjligt.

Vi kan antigen gå in på konsultnivå och styra upp så ni har en grundläggande struktur och arbetsmetoder för att driva HR framåt. Eller så kan vi hjälpa till med att rekrytera, anställa eller täppa till tillfälliga arbetsbelastningar genom Interim. Hör av dig så berättar vi mer. 

Vi har metoder och modeller för att arbeta med sjukfrånvaro och minska den till rimliga nivåer. Vi arbetar brett genom kartläggning av sjukfrånvaro, inledande samtal, genomgång av sjuknivåer, VAB, rehabilitering med mera och skapar en individuell plan på återkomst i arbete så snabbt som möjligt och samtidigt minimera risk för längre tids sjukfrånvaro. 

Vi arbetar idag med flera starups i tillväxtfas. Vi har upparbetade arbetsmetoder som gör hela arbetet effektivt och bygger på er vision med hur ni ser på HR i stort.

Det kan vi hjälpa till med. Det finns flera sätt att göra det på, dels kan vi avsätta egna resurser till att hjälpa er, eller så kan vi rekrytera medarbetare till er, alternativt anställa en Interimkonsult under en tid. 

Vi utgår från Stockholm, men kan rekrytera medarbetare och Interim över hela landet.

Ska vi prata ihop oss hur vi tar er till nästa nivå?

Vi förstår att du vill prata med oss och vi vill naturligtvis också prata med er — därför har vi gjort det så enkelt som möjligt för dig att kontakta oss. Du kan välja mellan att maila, ringa, följa eller anlita oss.